HomePage
      
 
HomePage

Genève 1 januari 2009 Hej och välkommen till sajten www.nice-savoie-onu1947.org som åberopar en applikation av det internationella rättssystemet för att kunna förbereda framtiden för vår region. Avtalet från den 24 mars 1869 är inte längre en aktualitet. Avtalet avbröts under det Andra Världskriget, efter att FN granskat ärendet. Republiken Frankrike har inte beaktat pakten såsom det var tänkt. Detta innebär att avskaffandet av pakten trädde i kraft fr.o.m. år 1947. Nice och Savojen åtnjuter alltså en specifik juridisk status, vilken inte respekteras av de franska myndigheterna. Denna gömda legitimitet meriterar dock att visas ett större intresse.

Nice - Savoie - ONU 1947 

© 2018